Εκδήλωση δημόσιου διαλόγου για την θεματική του ιμπεριαλισμού στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου εν όψει του Α’ τακτικού συνεδρίου της Α.Ο.