Πόλη

Αθήνα

email
voidinternational@gmail.com

Site
https://voidnetwork.gr/

Facebook

https://www.facebook.com/kenodiktuo/

Που βρίσκεται
ΕΜΠΡΟΣ – Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο EMBROS Free Self-Organized Theatre Riga Palamidou 2 / Psiris area / Athens